Календар 15.06.2020

  • Министър Димитров покани общините да кандидатстват за средства за борба с COVID-19

    15 юни 2020 | 13:49

    Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изпрати до Националното сдружение на общините в Република България писмо, с което покани кметовете на населени места своевременно да се възползват от възможността да използват до 30 на сто от отчисленията, които плащат съгласно чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отп...