Календар 10.08.2020

  • Министър Емил Димитров посети ДП РАО в Козлодуй

    10 август 2020 | 17:52

      Министърът на околната среда и водите Емил Димитров посети Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) в Козлодуй. Той се запозна с напредъка по извеждане от експлоатация на спрените 440 MW блокове на „АЕЦ Козлодуй“ от гледна точка на опазването на околната среда и управлението на отпадъците. Министър Ди...