Календар 11.01.2021

  • Върнат е незаконен превоз на отпадъци

    11 януари 2021 | 16:06

    На 07.01.2021 г. беше направен обратен превоз към Италия на установен незаконен превоз на 22,72 тона отпадъци от текстил. Това стана възможно в резултат  на координация и взаимодействие на Националния координационен център (НКЦ) към МОСВ с компетентните органи на страните по транспорт и местоназначение, както и с Oкръжна прокуратура Видин, ОД ...