Календар 21.01.2021

  • Позиция на МОСВ за предотвратяване на замърсяването с битови отпадъци

    21 януари 2021 | 15:09

    Във връзка с проведеното днес събитие от страна на неправителствени организации по повод на възникналия проблем със замърсяване с отпадъци по поречието на р. Искър в района на Своге, отправените предложения във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на еднократните пластмасови продукти, както и кри...