Календар 05.02.2021

  • Възобновява се процедурата по обявяване на защитена зона „Камчия“

    05 февруари 2021 | 18:55

      Във връзка с публикации в медиите относно начина на провеждане на процедурата по обществен достъп на проекта на заповед за обявяване на защитена зона „Камчия“, на 26.01.2021 г. министърът на околната среда и водите разпореди извършване на вътрешна проверка. В понеделник, 01.02.2021 г. беше изготвен доклад с №95-00-479/01.02.2021...