Календар 23.02.2021

  • Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

    23 февруари 2021 | 11:22

    Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното вод...