Календар 07.03.2021

  • Изявление на министър Емил Димитров

    07 март 2021 | 12:45

    Като министър на околната среда и водите заявявам категорично, че до изборите няма да допусна всякакви опити аз като министър или министерството да бъдем въвлечени в политически мероприятия, независимо от кого са инициирани. Министерството на околната среда и водите е държавна институция и след изборите ще остане такава, независимо кой и как ще сп...