Календар 02.06.2021

  • Вече е определено място за поставяне на измервателна станция за въздуха в Русе

    02 юни 2021 | 14:32

    Вече определена площадка за поставяне на автоматична  измервателна станция за качеството на атмосферния въздуха в Русе, с протокол от 31 май 2021 работна група от експерти от община Русе, МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС. Община Русе е предложила 3 места, след направен оглед от рабо...

  • Вече е определено място за поставяне на измервателна станция за въздуха в Русе

    02 юни 2021 | 14:32

    Вече определена площадка за поставяне на автоматична  измервателна станция за качеството на атмосферния въздуха в Русе, с протокол от 31 май 2021 работна група от експерти от община Русе, МОСВ, Изпълнителна агенция по околна среда, РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория-Русе към ИАОС. Община Русе е предложила 3 места, след направен оглед от рабо...