Календар 04.06.2021

  • По ОПОС са предвидени 13 млн. лв. за отчуждаване на земи в НАТУРА 2000

    04 юни 2021 | 17:43

    По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) има процедура, която предвижда 13 млн. лв. за отчуждаване на земи в НАТУРА 2000. Това стана ясно от думите на зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева на редовната среща на ръководството на МОСВ с представителите на неправителствения сектор. Тя представи информация...

  • По отношение чистотата на въздуха

    04 юни 2021 | 14:40

      По повод изнесени в медиите публикации, базирани на данни от Евростат, че въздухът в България е най-мръсен в Европа по показател ФПЧ2.5, обръщаме внимание, че стойностите са от 2019 година, по време на управлението на предходното правителство. Въпреки че средногодишната концентрация на ФПЧ2,5 (PM2,5) в градските райони на ЕС през 2019 г. п...