Календар 26.09.2021

  • Позиция на МОСВ относно обезопасяването на заседналия край Камен бряг кораб

    26 септември 2021 | 10:41
    Позиция на МОСВ относно обезопасяването на заседналия край Камен бряг кораб - 01

    След като се запозна обстойно с актуалната фактическа обстановка, свързана с обезопасяването на товарния кораб „Vera Su“, заседнал край Камен бряг, министърът на околната среда и водите Асен Личев изразява следната позиция: Вече 5 дни и в момента отговорни за изтеглянето на кораба са корабособственикът и застрахователят. При липса на д...