“Център за защита на природата и животните” в град Добрич е първата лицензирана зоологическа градина у нас

17 януари 2008 | 11:28


“Център за защита на природата и животните” град Добрич е първата лицензирана зоологическа градина у нас.
Лицензът е издаден от министъра на околната среда и водите след подготвен доклад от междуведомствена комисия, с който се установява дали центъра отговаря на предвидените в закона изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини.
В комисията са участвали представители на МОСВ, РИОСВ-Варна, Регионалната ветеринарна медицинска служба, Министерството на земеделието и продоволствието, както и учени от Института по зоология към БАН.
Издаденият лиценз на “Центъра за защита на природата и животните” е за срок от 5 години.
Лицензирането на зоологическите градини е въведено след присъединяването на България към Европейския съюз и прилагането на Директива 1999/22/ЕС за отглеждане на дивите животни в зоологическите градини. В българското законодателство тези разпоредби се регламентират със Закона да биологичното разнообразие и Наредба № 6 за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически колекции.