Центърът за превенция от нефтени разливи във Варна е напълно оборудван

29 април 2017 | 10:14

Уникален в европейски мащаб и за Черноморския регион Център за борба с нефтените разливи е изграден във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна. Центърът за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона събира и обработва информацията за състоянието на морските води, корабния трафик, хидрометеорологичната обстановка, както и статична картина на Изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Оперативният център е резултат от изпълнението на проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“. Той е финансиран по Програма БГ02 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.

Изпълнителят на проекта - Висшето военноморско училище представи резултатите от него на заключителната конференция във Варна. Капитан Мирослав Цветков представи всички закупени модули, с които е дооборудван Главния оперативен център, а гостите имаха възможност да го разгледат и да участват в демонстрации. Оперативният център има допълнителни терминали, доставени при партньорите по проекта - Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областна администрация-Варна.

Част от дейностите е създадена лаборатория за изследване и контрол на баластни води и замърсяване с нефтени продукти. Закупени са дрон с термо-камера за търсене, спасяване и откриване на нефтени разливи, моторен катер за извършване на екологичен мониторинг, бонови заграждения за локализиране на нефтено замърсяване, понтонна конструкция за нуждите на лабораторията и хидроакустична система.