Част от проекта за третиране на отпадъците на София ще бъде финансиран от ОП „Околна среда”, Столичната община ще участва със съфинансиране

05 януари 2009 | 11:14


Определена част от проекта за изграждане на интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на София ще се финансира от Оперативната програма „Околна среда”, като размерът на безвъзмездното финансиране ще бъде определен на основата на финансово-икономически анализи. Това съобщи днес министър Джевдет Чакъров, който заедно със столичния кмет Бойко Борисов откри инсталация за сепариране на отпадъци на депото в Суходол. Столичният кмет Бойко Борисов изрази готовността на общината да съфинансира останалата част от проекта.
Министър Чакъров подчерта, че откритата днес инсталация е поредна стъпка в реализацията на проекта за третиране на отпадъците на София и припомни, че той вече е значително напреднал – има одобрена от РИОСВ-София Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/ на завода, както и екологична оценка на терена в с. Яна и други две работещи инсталации за сепариране – в Требич и Филиповци.
Джевдет Чакъров и Бойко Борисов бяха категорични, че изпълнението на този проект е пример за доброто сътрудничество между Столичната община и МОСВ и правителството, както и добър знак към Брюксел по отношение на изпълнението на препоръките, дадени за решаване на проблема с отпадъците на София. Няма да допуснем да има санкции заради управлението на отпадъците на столицата, увери министър Чакъров.
Той посочи още, че инсталации като тази на депото в Суходол са предвидени и за останалите депа в национален мащаб и така страната ни ще изгради система за модерно управление на отпадъците в национален мащаб. Министърът подчерта, че МОСВ активно работи да бъдат изпълнени ангажиментите на страната пред ЕС в областта на управлението на отпадъците и до края на юли тази година системата за тяхното третиране да бъде приведена в съответствие с всички европейски изисквания.