Четири нерегламентирани сметища на територията на община Долна баня, констатира РИОСВ – София

06 февруари 2008 | 12:56


Четири нерегламентирани сметища бяха констатирани на територията на община Долна баня при направена проверка на РИОСВ – София. Проверката е по текущ контрол съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Установено е, че има изхвърлени битови и строителни отпадъци около коритото на „Луджо дере”, около градското сметище, както и от двете страни на пътя до бившето военно поделение.
На кмета на община Долна баня е дадено предписание в едномесечен срок да бъде извършено почистване на замърсените с отпадъци места.

За изминалата 2007 г. при извършени проверки от РИОСВ – София са констатирани 127 нерегламентирани сметища. Съставени са четири акта на кметове на общини за неизпълнение на дадени от РИОСВ – София предписания за почистване от битови и строителни отпадъци.