Членове на Съюза на слепите в Благоевград посетиха НП „Рила“

14 септември 2017 | 16:53

Дирекция „Национален парк „Рила“ и Съюзът на слепите в България РСО –  Благоевград организираха и проведоха съвместна програма за запознаване със защитената територия. Експертите от парка представиха в местността Карталска поляна, на територията на НП „Рила“ теми, свързани с богатото биологично разнообразие, уникалните забележителности и природните резервати на най-големия български национален парк.

Образователното посещение по екопътека „Запазена Парангалица“ разкри уникални факти за най-стария горски резерват в България. Програмата завърши с подарък на книги за Парка на брайлови страници, определители за биоразнобразието и екологична викторина с награди.

Партньорската инициатива е първата по рода си проява и е част от поредицата събития под надслов „25 години Национален парк „Рила” – 25 години предизвикателство за идните поколения“.