Девет сигнала за мъртви делфини са постъпили в РИОСВ – Варна от началото на годината

22 април 2024 | 15:35

От началото на годината в РИОСВ - Варна са подадени общо девет сигнала за намерени мъртви делфини по Северното Черноморие.

От извършените по сигналите проверки са установени три мъртви делфина от вида муткур (морска свиня). За сравнение, през същия период на 2023 г. са установени четири мъртви делфина, а през 2022 г. - осем.

Мъртвите екземпляри престояват дълго време във водите на Черно море, преди да бъдат изхвърлени на брега, и са в напреднала фаза на разлагане, което възпрепятства установяване на причините, довели до тяхната смърт, както и установяване на антропогенна намеса. Евентуалните предполагаеми причини за смъртността на делфините могат да бъдат старост, случаен улов в риболовни уреди с последващо удавяне, зашеметяване от плавателни средства, паразитни болести и вирусни инфекции.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие след получаване на сигнал за мъртъв делфин експертите на РИОСВ - Варна, извършват проверка на място. По време на проверката се установяват видимите причини за смъртта на бозайника и се снемат биометрични данни.

При констатиране на вероятност за човешка намеса като причина за смъртта на екземпляра се уведомяват Прокуратурата и органите на МВР. В останалите случаи РИОСВ - Варна, уведомява съответната черноморска община на чиято територия е делфинът, за предприемане на действия съгласно издадено разрешително за разпореждане със защитени видове и с цел премахване на мъртвия делфин.

В Черно море се срещат три вида делфини – обикновен делфин, муткур и афала. Те са защитени видове и са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява тяхното обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри. 

В случай че гражданите намерят тяло на мъртъв делфин, е нужно да подадат сигнал по „Зелен телефон“, който е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Варна, напомнят от екоинспекцията.

Предвидените в Закона за биологичното разнообразие административни наказания за посегателство срещу защитени видове са от 100 до 5000 лева за физическо лице и от 500 до 10 000 лева за юридически лица.

За видовете обикновен делфин и афала Наказателният кодекс предвижда наказване с лишаване от свобода до пет години, както и  глоба от 5000 до 20 000 лева.