Дирекция „Национален парк Рила“ и партньори отбелязаха Световния ден на околната среда

05 юни 2024 | 16:22

В широкомащабно събитие, организирано в Благоевград от Дирекция „Национален парк Рила“ и Регионален исторически музей-Благоевград ще включат Дирекциите на Национален парк Пирин, Природен парк „Рилски манастир“ и Природен парк „Беласица“, РИОСВ- Благоевград, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград, Югозападно държавно предприятие – ДП Благоевград, Регионална дирекция по горите – Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

Поводът е 5 юни – Световния ден на околната среда, на който обединените усилия на институциите имащи отношение свързано с опазването на природата и околната среда представиха по интересен и забавен начин своите дейности.

В партньорската инициатива, посветена на най-значимата световна природозащитна дата се включиха стотици деца, ученици, учители и преподаватели, семейства и гости на Благоевград. Всяка институция на специално организиран щанд запозна всеки посетител с дейностите по опазване на природата, предостави рекламни, информационни и обучителни материали и провеждаше занимателни еко-игри, и интересни беседи демонстрации.

Паралелно с инициативата в Благоевград, отбелязването на Световен ден на околната среда продължи с образователна екскурзия за запознаване със защитената територия, с участието на ученици от 2 клас от Второ ОУ „Димитър Благоев“ – Благоевград. В местността „Карталска поляна“, на територията на Национален парк „Рила“ младите природолюбители научиха интересно факти за дивата природа на Парка и резерват „Парангалица“. Прeз целия обявен Ден на отворените врати в Посетителски център Паничище и Посетителски информационен център – Самоков всеки посетител имаше възможност да научат повече за международната природозащитна дата, под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”