Директорът на РИОСВ – Стара Загора разпореди да се извърши извънредна проверка в енергиен комплекс „Марица изток”

06 ноември 2008 | 11:10


Директорът на РИОСВ – Стара Загора разпореди да се извърши извънредна проверка в комплекс „Марица изток”.
Eкспертите на регионалната екоинспекция извършват контролни проверки в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево и „Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, за да установят дали се изпълнява заповедта за извеждане на мощностите. Осъществява се непрекъснат контрол на качеството на въздуха в целия регион.
Към 14:00 часа нивата на серен диоксид продължават да са високи.