Диви прасета са нанесли щети в пеликанската колония на резервата “Сребърна”

24 март 2008 | 11:19


Диви прасета са нанесли щети на пеликанската колония в Поддържан резерват “Сребърна”. Това е установила съвместна проверка, извършена в събота от експерти на РИОСВ-Русе и представител на фондоция “Льо Балкан”, която стопанисва колонията. Установени са следи от диви прасета, които са уплашили пеликаните.
В момента около 20 двойки са се оттеглили в южна посока, в голямото водно огледало срещу местността “Кълнежа”, където са загнездили.
Предприети са адекватни мерки, за да не се допусне допълнително обезпокояване на защитените видове.