Джевдет Чакъров:причината да се стигне до спиране подписването на нови договори за водни проекти по ОПОС не е в МОСВ, сега всеки трябва да си носи отговорностите

16 март 2009 | 14:33

Причината да се стигне до спиране подписването на нови договори за проекти във водния сектор по Оперативната програма „Околна среда” /ОПОС/ не е в МОСВ, сега всеки трябва да си носи отговорностите за това, каза днес министър Джевдет Чакъров.
Той потвърди, че препоръката да не се подписват нови договори във водния сектор по ОПОС е дадена от Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК в писмо до вицепремиера Меглена Плугчиева, като изискването е да се реши въпросът със собствеността на ВиК инфраструктурата.
Съображенията за необходимост от промяна на регламенти на ОПОС за водния сектор бяха изказани от ВиК дружествата и МРРБ, когато програмата вече беше в ход, като преди това нейната референтна рамка беше съгласувана със сега действащото законодателство във водния сектор и с всички компетентни институции, включително пи с МРРБ, каза министър Чакъров. Промяната на правила в движение едва ли е най-здравословното, допълни той.
Министър Чакъров подчерта, че не отрича необходимостта от структуриране на управлението на ВиК сектора по най-правилния начин и че сега трябва най-бързо да се намери работещо решение, така че изпълнението на Оперативната програма „Околна среда” да продължи. МОСВ винаги е имало и ще продължи да поддържа конструктивна позиция за бързо намиране на решение, работим за преодоляване на бележките, очакваме от всички национално отговорна позиция, посочи министърът.
В Перник, където направи първа копка по проект за изграждане на канализация в квартал „Калказ”, финансиран по ОПОС, Джевдет Чакъров припомни, че до момента са подписани договори на стойност 715 млн. лева и те се изпълняват и по тях се извършват плащания.
Вече са изпратени до общините и първите авансови плащания на стойност 11 млн. лева, по сключени до момента договори, направени са искания и за междинни плащания, което е вече втора фаза на изпълнение на проектите. Кметът на Перник Росица Янакиева потвърди, че тази сутрин по сметките на общината вече има преведени авансови суми по двата проекта на общината, одобрени за финансиране от Оперативната програма „Околна среда”.
Министър Чакъров поздрави общините за тяхната активност и посочи, че до момента по Оперативната програма „Околна среда” проекти са подали 86 процента от общините в страната, само 14 процента от тях още не са кандидатствали.