Днес (08.07) речните нива ще останат без съществени изменения

Днес (08.07) речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в Черноморски басейн. По-значителни ще са във водосборите на р. Провадийска и р. Камчия, незначителни повишения на речните нива ще има и във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки.

 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0