Днес (13.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

Днес (13.06)  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни краткотрайни повишения се очакват в:

Дунавски басейн:

  • в следобедните и вечерните часове на 13.06 в целия басейн, по-съществени в планинските части от водосборите на реките, както и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки;

Черноморски басейн:

на 13.06 в следобедните и вечерни часове, ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни е възможно да са във водосборите на северночерноморските реки;

Източнобеломорски басейн:

  • на 13.06 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на рило-родопските ѝ притоци) и във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали, както и по притоците ѝ р. Бяла, р. Черна, р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:

  • днес на (13.06) в целия басейн, и главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения в:

  • в следобедните и вечерни часове на 13.06.2021 г. във водосборите на: р. Суха река (по основната река), р. Сенковец (р. Сенкьовица) – в района на общините Тутракан, Силистра, Алфатар, Дулово, Исперих;
  • в следобедните и вечерни часове на 13.06.2021 г. във водосборите на р. Марица (р. Девинска – приток на р. Въча);
  • на 13.06 в следобедните и вечерни часове във водосбора на р. Джерман – в района на община Дупница.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0