Днес отбелязваме Световния ден на околната среда

05 юни 2021 | 09:28

 

„Аз в природата и грижата за нея в мен“

 

Уважаеми сънародници,

На 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда, посветен на стремежа ни да съхраним природата. Опазването на планетата, като наш общ дом, е кауза пред цялото човечество. Убеден съм, че в името на тази голяма цел, трябва да се обединим и да загърбим всякакви различия. Нашето послание днес е да приемем за обща мисията – „Аз в природата и грижата за нея в мен“!

През годините, Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата на наднационално ниво. Мотото на днешния ден е „Възстановяване на екосистемите“ и с него се поставя началото на Десетилетието на ООН. Правителствата, предприятията, организациите и гражданите по целия свят са призовани да обединят усилия в глобално движение за спиране на разрухата на екосистемите и осигуряване на устойчиво бъдеще за всички нас.

И като министър ще продължа да служа на каузата за опазване на околната среда и водите. Моето верую е, че природата не е търговска стока, а наследство, което трябва да бъде съхранено и защитавано!

Министър Асен Личев