До 10 декември 2021 г. млади хора и организациите им могат да се включат в новата кампания на ЕС TheGreenTrack

09 ноември 2021 | 15:42

Генерална Дирекция „Околна среда“ към Европейската комисия представя новата кампания на Европейския съюз  за биологичното разнообразие и природата TheGreenTrack, организирана съвместно с Глобалната младежка мрежа за биологично разнообразие (GYBN).

Кампанията e насочена към младежта и ще бъде осъществена в периода март - май 2022 г., преди втората фаза на 15-ата Конференцията на държавите-членки на Конвенцията към ООН за биологичното разнообразие (CBD COP15) и като част от инициативите за 2022 г., обявена за „Европейската година на младежта“.

Младите хора могат да допринесат за дебата за новото глобално споразумение за природата и хората, а именно за изготвянето на новата Глобалната рамка за биологично разнообразие след 2020 г. В рамките на кампанията ще се съберат идеи за това, как тази рамка да стане реалност в ЕС, да се създаде план за действие с конкретни стъпки за опазване и възстановяване на нашия естествен свят през следващото десетилетие и да се проектира бъдеще, в което всички да могат да живеят в хармония с природата.

В подкрепа на посланието на #TheGreenTrack, МОСВ се обръща към младежките организации и  към младите хора -  студенти, учени, професионалисти, да се включат с техни събития и вдъхновяващи идеи и действия за опазване и възстановяване на биоразнообразието за бъдещето на нашата планета.

Вашите идеи и инициативи ще бъдат взети предвид по време на заключителното събитие на кампанията и отразени в социалните медии и сайта на Европейската комисия. Темите са много! Биологичното разнообразие е навсякъде!

Представяме Ви поканата и електронните адреси за достъп до допълнителна информация: #TheGreenTrack (europa.eu). В Насоките, достъпни на всички езици на ЕС Green Track Stops_Guidelines_FINAL_BG.pdf, можете да представите кандидатурата за вашето събитие до 10 декември 2021 г.