До момента не са регистрирани превишения на нормите за качество на въздуха в град Стара Загора

29 май 2009 | 09:58


До момента не са регистрирани превишения на нормите за качество на въздуха в град Стара Загора, показват данните от измерванията на автоматичната измервателна станция в града.
От началото на деня в РИОСВ – Стара Загора постъпиха сигнали от граждани за наличие на неприятен мирис и задимяване на въздуха в различни краища на град Стара Загора, включително и в село Могила, общ. Стара Загора.
По данни от Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Стара Загора има запалване на сметището за битови отпадъци на Стара Загора в местността „Мандра баир”. В тази връзка по разпореждане на директора на РИОСВ, експерти от екоинспекцията извършват проверка на място.
Регионалната инспекция продължава да осъществява контрола на качеството на качеството на атмосферния въздух.