Договор за 4,5 млн. лв. към МОСВ не е изпълнен

26 май 2021 | 13:21

На 29 май 2019 г. е бил сключен договор за създаване на система за управление на водите  в басейна на р. Искър, като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време на стойност от 4,45 млн. лв без ДДС. Срокът за изпълнение на договора е 420 календарни дни. В края на тази седмица ще се навършат две години от сключването на контракта, но към настоящият момент, договорът не е изпълнен.

 Министърът на околната среда и водите Асен Личев е възложил проверка от Инспектората.