Доклад на Сметната палата за извършен одит на концесионния договор „Ски зона с център Банско – част от територията на Национален парк – „Пирин” за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г.

16 април 2013 | 14:27