Две превишения на средно-часовата норма за серен диоксид са регистрирани към момента в град Кърджали

29 април 2009 | 10:25


Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.
В 13:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 688,90 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,97 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 552,79 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1,58 пъти над средно-часовата стойност за този газ.
Веднага след първата регистрирана стойност над пределната норма е дадено предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. В отговор на предписаните мерки е намалена работата на агломерационната машина в оловното производство с 40 на сто от работния й обем. На вторият час е дадено ново предписание за необходимостта от спиране на работата в оловно производство с цел намаляне на емисиите от серен диоксид.
Регионалната екоинспекция продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в град Кърджали.