Две превишения на средночасовата норма за серен диоксид са регистрирани днес в град Кърджали

19 август 2009 | 16:53


Превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух в два последователни часа са регистрирани днес в град Кърджали от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” на ИАОС.
В 10:00 часа отчетената стойност на този замърсител беше 519,44 микрограма на куб. м. въздух или това са 1,48 пъти над средночасовата норма. В следващия час, стойностите на серния доксид във въздушния басейн на града са 1 240,09. Три пъти е превишена нормата от 350 микрограма на куб. м.
Веднага след регистриране на първото превишение, РИОСВ – Хасково даде предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати да спре работа в оловно производство с цел намаляване на емисиите от серен диоксид във въздуха на града. По информация на оператора, в отговор на предписаните мерки, веднага е преустановена работата на агломерационната машина в оловно производство.
Към момента, данните, постъпващи в регионалната екоинспекция от автоматичната измервателна станция в града показват тенденция към намаляване стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух.
Експертите от РИОСВ – Хасково продължават да следят качеството на въздуха в град Кърджали.