Двойка бели щъркели в Русе избраха необичайно място за гнездо

01 август 2023 | 14:29

Двойка от защитения вид бял щъркел (Ciconia ciconia) е избрала необичайно място да отгледа поколение тази година в Русе. През пролетта те изградили „нов дом“ върху стрелата на строителна техника - багер.

Машината е собственост на фирма „Берус“ ООД, която е оператор на Регионално депо – Русе. Сигналът е подаден от управителя на дружеството заради необходимостта да се използва техниката. Експерти по биологично разнообразие на екоинспекцията извършиха вчера проверка на място и установиха две млади птици в гнездото, които все още не могат да летят.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява обезпокояването на защитени видове птици, както и преместване на гнездо им, особено през размножителния период. На управителя на фирмата са дадени предписания да не се правят опити за преместване на гнездото до отлитане на младите екземпляри. Необходимо е операторът да подаде заявление до Министерството на околната среда и водите за преместване на гнездото, за което се издава специално разрешително с указания.

Белите щъркели използват и депата за отпадъци за хранителна база. Вероятно затова двойката щъркели е използвала удобно за място в близост до депото.

Като повечето едри птици, белият щъркел образува двойки за цял живот. За разлика от лебедите, които целогодишно са неразделни, белият щъркел е с по-свободолюбив нрав. След като отгледат малките, мъжкият и женската се разделят и зимуват на различни места. Там те не се размножават и нямат причина да са заедно. Напролет ги събира отново гнездото. Първи се връща мъжкият, а след няколко дни – и женската.