Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 01 октомври 2021 г.