Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 02 октомври 2021 г.