Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 03 октомври 2021 г.