Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 април 2021 г.