Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 август 2023 г.