Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 декември 2021 г.