Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 февруари 2022 г.