Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 май 2023 г.