Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 ноември 2021 г.