Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 септември 2021 г.