Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 1 юли 2023 г.