Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 10 юни 2024 г.