Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 12 март 2022 г.