Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 12 октомври 2021 г.