Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 12 септември 2021 г.