Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 13 февруари 2024 г.