Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 13 октомври 2021 г.