Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 13 септември 2021 г.