Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 13 септември 2023 г.