Ежедневен бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 15 април 2023 г.